Om projektet

Flagermusenes By er et projekt, der indsamler viden om flagermus i byen, også sammenholdt med flagermus i henholdsvis en skov og ved et landbrug. Med flagermuslytteboksene undersøges overflyvende flagermus: Hvordan bruger flagermusene byen. Ligeså undersøger og kortlægger Flagermusenes By et større koncentreret yngle- og dagsopholdssted, nemlig Fælledparken i København. Hvorfor er der så mange flagermus i Fælledparken? Kan vi gøre mere for at beskytte dem og i det hele taget forbedre deres levemuligheder i vores byer?

Projektet er i tre sammenhængende dele:

  1. Flagermuslyttebokse: Flagermus i byen undersøges henover et år; hvordan og hvornår bruger flagermus byen!
  2. Fælledparken: Flagermusenes dagopholdssteder; hvorfor vælger flagermus de træer, som de gør!
  3. Kommunikation, såvel videnskabelig som generel oplysende!

Projektet er støttet af: